حضور شرکت دیماح ایران در کنار دیماح آلمان در دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ماشین ابزار – تهران – شهر آفتاب AMB IRAN 2017

برای اولین بار برگزاری نمایشگاه AMB در مجموعه جدید نمایشگاهی شهر آفتاب صورت پذیرفت. این نمایشگاه که در خصوص صنعت ماشین و ابزار می باشد به همکاری شرکت های VDW و Messe Stuttgart در ایران برای دومین بار برگزار گردید. شرکت دیماح آلمان نیز با حضور پررنگ خود در کنار دیماح ایران و نیز طراحی و اجرای بخشی از غرفه های شرکت های آلمانی حضور یافته در این نمایشگاه مانند همیشه توانایی های خود را در این زمینه اثبات نمود.