حضور شرکت دیماح در اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران

حضور شرکت دیماح در اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران

شرکت دیماح این بار پس از حضوری پررنگ در نمایشگاه استالکس شیراز حضور خود را در اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران تثبیت کرد.

این نمایشگاه که از تاریغ ۲ الی ۵ اسفند ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر می باشد، به صورت تخصصی تمامی همکاران و فعالان این صنف را گراداگرد یکدیگر جمع کرده است.

منتظر حضور شما عزیزان و همراهان همیشگی در غرفه شماره ۳۵۳۲ سالن شماره ۳۵ می باشیم.