راه اندازی وب سایت جدید دیماح آلمان

شرکت دیماح آلمان جهت ارائه خدمات خود در بخش های طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی، طراحی و ساخت اشیاء، برگزاری رویداد ها و … وب سایت خود را در قالبی جدید به مشتریان ارائه نمود.  (www.dimah.de)هدف از این کار نه تنها به روز شدن آن و همگام بودن با تکنولوژی مدرن بلکه ارائه دقیق تر و کامل تری از خدمات و محصولات این شرکت می باشد.